deutsche version    english version    version française    spanish version    russian version    vietnamese version     I  AGBs  I  Dấu ấn  I  Sơ đồ website  I  Khai báo bảo vệ dữ liệu  

Tương lai của SEITZ

Nghiên cứu và phát triển là một quá trình liên tục tại Seitz giúp chúng ta lập kế hoạch đổi mới của ngày mai ngay hôm nay.

Bạn đang xem: » Công ty » Nghiên cứu và Phát triển 
Fenster drucken Kontakt

Luôn luôn đi trước một bước nhờ vào việc thực hiện nghiên cứu

Cách thức mới - Sức mạnh của chúng tôi

 

Để luôn luôn đi trước một bước bằng cách nghiên cứu, phát triển và đổi mới - nhờ có nguyên tắc chỉ đạo này, Công ty hóa chất Seitz đã rất thành công trong hơn 120 năm.

Đạt được kiến thức kỹ thuật quan trọng và phát triển sản phẩm mới với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia tài năng, bằng các phương tiện thiết bị công nghệ cao, đây là nhiệm vụ chính của phòng thí nghiệm của chúng tôi.

Bí quyết về kỹ thuật tiên tiến, dựa vào nghiên cứu cơ bản, cho phép chúng tôi đưa các sản phẩm của mình thích nghi với công nghệ máy móc hiện đại và các sản phẩm đặc biệt dành cho các giải pháp cá nhân được phát triển chỉ sau khi nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng và phân tích chi tiết các yêu cầu của khách hàng.

Trước khi bất cứ sản phẩm mới nào được đưa vào sản xuất đầy đủ, chúng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt tại phòng thí nghiệm sau đó sẽ được thử nghiệm triệt để. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi phải vượt qua các bải kiểm tra riêng biệt cụ thể trước khi được cung cấp cho khách hàng.